Amundi Funds II - Euro Bond
August 2006

Európske štátne dlhopisy v auguste posilnili, pričom viedli štátne dlhopisy USA a čiastočné oslabenie hlavných európskych hospodárskych ukazovateľov.

Fond Pioneer – mierne dlhá duračná pozícia Euro dlhopisového fondu v auguste prospela výkonnosti uprostred mierneho poklesu ziskov z dlhopisov v Európe a v USA. Držíme si taktickú preváženú pozíciu pri krátkodobejších futures v očakávaní, že postoj Európskej centrálnej banky by sa mal v nasledujúcich mesiacoch zmierniť, lebo jadrový index spotrebiteľských cien by sa mal znížiť. Taktiež si držíme angažovanosť v cenných papieroch zaručených proti inflácii ako z Európy tak aj zo Spojených štátov, z dôvodu kladného vplyvu, ktoré tieto nástroje ponúkajú v vzhľadom na súčasnú vysokú infláciu. Obmedzili sme v auguste rozsah podváženej pozície voči talianskym štátnym dlhopisom, lebo si myslíme, že potenciál ďalšieho rozšírenia marží výnosov môže byť obmedzený.

Výhľadovo, pri nedávnej prestávke v monetárnom sprísňovaní zo strany Federálnych rezerv, máme na pamäti, že trhy v Spojených štátoch sa možno príliš rýchlo zamerali na potenciál budúceho znižovania úrokových sadzieb. Kým súčasné ukazovatele domácností v Spojených štátoch sú v súlade so spomalením ešte len uvidíme dôkazy hmotného oslabovania iných prvkov ekonomiky ako je spotreba, investície do ekonomiky a trh práce. Takisto máme na pamäti, že inflácia možno hladko neklesne a v kratšej dobe si myslíme, že trhy môžu začať preceňovať istý potenciál zvýšenia sadzieb v krátkej dobe. Z dlhodobejšieho pohľadu a podľa bilancie však očakávame, že zisky dlhopisov v nasledujúcich štvrťrokoch mierne klesnú, lebo stále vidíme dôkazy spomalenia hospodárskeho rastu v Spojených štátoch. V Európe očakávame, že rast ekonomiky bude stály a že Európska centrálna banka bude v roku 2006 udržovať rozvážny prístup k monetárneho sprísňovaniu. Ale očakávame, že jadrová inflácia v eurozóne mierne klesne v nasledujúcich štvrťrokoch a preto neočakávame, že ECB zaujme agresívnejší prístup k zvyšovaniu úrokových sadzieb.