Amundi Funds II - Euro Bond
Júl 2006

Po odpredaji v prvom polroku 2006 v obavách zo sprísňovania najvýznamnejšími centrálnymi bankami, európske štátne dlhopisy v júli mierne vzrástli. Ekonomické údaje o eurozóne uverejnené v júli boli vo všeobecnosti povzbudivé. Pokračuje trend ako v predchádzajúcich mesiacoch, ukazovatele podnikania ostali na úrovni poukazujúcej na hospodársky rast o niečo vyšší ako 2% na medziročnej báze a potvrdili aj na júl výsledky ako v prvom štvrťroku.

Nedávno sme zmiernili svoju dlhú duračnú pozíciu, ktorá bola od začiatku roka negatívnym činiteľom výkonnosti. ALE stále si držíme drobnú dlhú duračnú pozíciu, ktoré bola prospela júlovej výkonnosti v prostredí mierneho poklesu na výnosových krivkám v Spojených štátoch a v Európe. Udržujeme si taktickú preváženú pozíciu pri krátkodobejších futures, očakávajúc, že prísny postoj Európskej centrálnej banky by sa mal v nasledujúcich mesiacoch zmierniť, lebo jadrový index spotrebných cien sa začne uvoľňovať. Takisto si držíme v Spojených štátoch a v Európe angažovanosť voči cenným papierom zabezpečeným proti inflácii, predpokladajúc kladný prínos, ktoré tieto nástroje ponúkajú z dôvodu súčasnej vysokej inflácie. Naďalej si držíme podváženú pozíciu v talianskych dlhopisoch z dôvodu ťažkej fiskálnej situácie vlády.

Výhľadovo, prihliadnuc na nedávnu pauzu Federálnych rezerv vo fiškálnom sprísňovaní, máme na pamäti to, že trhy v Spojených štátoch sa môžu príliš rýchlo zamerať na budúce zníženie úrokových sadzieb, napriek krátkodobému potenciálu na nárast o ďalších 25 bázických bodov. V bilancii očakávame, že zisky dlhopisov v nasledujúcich mesiacoch mierne klesnú, lebo zaznamenávame sústavné dôkazy spomalenia hospodárskeho rastu v USA a ochladenia trhu s bývaním a zmiernenia spotreby. Okrem toho ceny ropy nedávno dosiahli nové maximá a myslíme si, že pozornosť opäť zameriava na vývoj tohto trhu a jeho dosah na infláciu a rast. Očakávame, že v Európe sa hospodársky rast mierne zrýchli a že Európska centrálna banka si bude v roku 2006 držať odmeraný postoj k monetárnemu sprísňovaniu. Očakávame, že jadrová inflácia sa v nasledujúcich štvrťrokoch mierne zníži a preto neočakávame, že ECB prijme agresívnejší postoj k zvyšujúcim sa úrokovým sadzbám.