Amundi Funds II - Euro Bond
Jún 2006

Oslabenie štátnych dlhopisov v prvom štvrťroku 206 prešlo aj do druhého, kde prevládala politika centrálnej banky, strach z inflácie a vnímanie rizika. Pokladničné poukážky USA stratili postavenie, keď Federálne rezervy (FED) zvýšili koncom júna oficiálnu úrokovú sadzbu na 5,25%. Trhy očakávali, že FED zvýši úrokové sadzby v auguste o 25 bázických bodov a udrží sadzby bez zmeny do konca roka 2006. Napriek tomu očakávame, že rast v Spojených štátoch sa počas roka 2006 uvedie do tempa. Zverejnenie ďalších nezmenených ekonomických údajov v Japonsku zvýšilo pravdepodobnosť, že Banka Japonska zvýši v júli úrokové sadzby, čo pomôže navýšiť počas štvrťroka zisky z dlhopisov.

Ekonomické podmienky v Európe sú aj v druhom štvrťroku priaznivé. Európska centrálna banka (ECB) zvýšila v júni úrokové sadzby o 0.25% na 2.75%, čo spôsobilo rastúci tlak na európske dlhopisy a krátkodobejšie výnosy.

Fond Pioneer – Euro dlhopisový mal v druhom štvrťroku výkonnosť mierne pod svojim benčmarkom. Dlhá duračná pozícia portfólia zabrzdila výkonnosť na výnosových krivkách USA a Európy. Pri tejto dlhej duračnej pozícii si udržujeme takticky preváženú pozíciu pri krátkodobejších futures, lebo si myslíme, že očakávania trhu zo sprísňovania zo strany ECB sú príliš agresívne. Držíme si podváženú pozíciu voči talianskym dlhopisom, vzhľadom na ťažkú fiškálnu situáciu vlády.

Pri pohľade do budúcnosti očakávame, že hospodársky rast sa v európskom regióne mierne zvýši a že ECB sa bude v roku 2006 držať monetárneho sprísňovania. Neočakávame, že ECB prudko zvýši úrokové sadzby, vzhľadom na slabé oživenie hospodárstva, ktoré je v začiatku a protivietor stále trvá. Myslíme si, že v Spojených štátoch je FED na konci svojho sprísňovacieho cyklu, s možnosťou ďalšieho zvýšenia o 25 bázických bodov.