Amundi Funds II - Euro Bond
Máj 2006

Po oslabení v prvom štvrťroku, európske štátne dlhopisy si v máji nahradili niečo zo svojich stratených pozícií. Zvýšený odpor investorov k riziku viedol k poklesu na akciových trhoch. To podporilo bezpečné aktíva ako sú štátne dlhopisy. Pokles na akciových trhoch urýchlili vyššie údaje o inflácii v Spojených štátoch ako sa očakávalo, čo viedlo k výraznému uvoľneniu vysoko špekulatívnych pozícií na rizikových trhoch s aktívami.V eurozóne zverejnené májové hospodárske údaje odzrkadľujú zlepšujúce sa vyhliadky ekonomiky eurozóny.

Fond Pioneer – Euro dlhopisový mal v máji slabší výkon ako benčmark. Za predpokladu zvýšeného odporu investorov k riziku, v priebehu tohto mesiaca sme k dlhej duračnej pozícii portfólia pridali celkovo podváženú pozíciu globálnych investorov v dlhopisoch a miernejšiu vyhliadku k rastu v Spojených štátoch. Načasovanie tohto taktického obchodu na koniec mesiaca bolo hlavným činiteľom slabého výkonu portfólia, lebo zisky na konci mesiaca vzrástli. Ďalším činiteľom slabého výkonu bola angažovanosť v dlhopisoch kopírujúcich infláciu, lebo tieto dlhopisy mali slabší výkon ako nominálne dlhopisy. V celkovo dlhej duračnej pozícii portfólia si držíme taktickú preváženú pozíciu v krátkodobejších futures, lebo si myslíme, že očakávania trhu zo sprísňovania Európskou centrálnou bankou sú príliš výrazné. Naďalej držíme podváženú pozíciu voči talianskym dlhopisom a nedávne zníženie ratingu krajiny agentúrou Fitch potvrdzuje náš názor.

Predpokladáme, že v priebehu roka 2006 sa zvýši hospodársky rast eurozóny, ale celkové tempo rastu bude naďalej relatívne mierne. Očakávame, že inflačné tlaky budú stabilné, čomu pomôže utlmený tlak na mzdy. Neočakávame, že Európska centrálna banka prijme tvrdý postoj k monetárnemu sprísňovaniu v roku 2006 v podmienkach skorého obdobia hospodárskeho oživenia. V Spojených štátoch očakávame, že zaznamenáme určité spomalenie tempa rastu HDP, lebo odvetvie domov a bytov v USA sa spomaľuje a spotreba sa zmierňuje.