Amundi Funds II - Euro Bond
Apríl 2006

Oslabenie štátnych dlhopisov z prvého štvrťroka pretrvalo aj v apríli. Politika centrálnej banky, strach z inflácie a vnímanie rizika boli hlavnými témami. Výnosová krivka v Európe vzrástla a stala sa prudšou, lebo solídne ekonomické údaje podporili rast a inflačné očakávania. Po marcovom zvýšení úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou o 0,25%, v apríli trh zaznamenal nárast očakávania sprísnenia monetárnej politiky zo strany ECB a ocenil tri ďalšie zvýšenia 0,25% pre rok 2006.

Ropa dosiahla 75 US dolára za barel a ceny komodít za základné a vzácne kovy dosiahli rekordné výšky. To zvýšilo obavy, že tlak cien by sa preniesol na infláciu spotrebiteľských cien. Ekonomické údaje z eurozóny boli vo všeobecnosti optimistické. V Spojených štátoch predseda FED Ben Bernanke vyjadril očakávaný optimistický názor na hospodársky rast, zdôraznil, že po silnom prvom štvrťroku sa spomalí rast a pripomenul hroziace spomalenie bytového trhu.

Fondy Pioneer - Euro dlhopisový mal vo veľkej miere výkon ako benčmark. Naša obmedzene dlhá duračná pozícia znamenala, že portfólio bolo nepriaznivo citlivé na rast výnosov dlhopisov. Portfóliu prospela podvážená pozícia voči talianskym dlhopisov za predpokladu zvyšujúcich sa talianskych výnosov v porovnaní s inými európskymi proťajškami. Portfólio si naďalej drží iba okrajovo dlhú pozíciu.

Očakávame, že počas roka 2006 sa v európskej oblasti zvýši hospodársky rast, ale celkové tempo rastu ostane mierne. Tým, že inflačné tlaky budú ustálené s podporou utlmených mzdových tlakov, hoci cena ropy bude naďalej hrozbou pre tento priaznivý scenár. Neočakávame, že ECB zaujme pre rok 2006 agresívny prístup k monetárnemu sprísňovaniu, V Spojených štátoch očakávame, že v roku 2006 zažijeme určité spomalenie tempa HDP, lebo bytové odvetvie v Spojených štátoch sa spomaľuje a spotrebiteľské výdavky sa zmierňujú.