Amundi Funds II - Euro Bond
Marec 2006

Oslabenie trhov so štátnymi dlhopismi, ktoré sa objavilo na začiatku roka, pretrvalo do marca. V priebehu prvého štvrťroka zisky v Európe rástli. Európska centrálna banka (ECB) zvýšila úrokové sadzby o ďalších 0,25%. Výnosy z US dlhopisov taktiež vzrástli pri obavách, že zvýšenie sadzieb bude pokračovať dlhšie ako sa očakávalo.

Ekonomické údaje v eurozóne poukazujú na zlepšujúci sa scenár. Inflácia v eurozóne koncom februára medziročne poklesla na 2,3%, je to však nad cieľovou úrovňou ECB vo výške 2,0%. Celková inflácia v Spojených štátoch však koncom februára klesla na 3,6%, ale jadrová inflácia sa nezmenila.

Euro dlhopisový fond Pioneer stratil v porovnaní s benčmarkom svoje základy. Dlhá duračná pozícia mala nepriaznivý dopad na relatívne zisky, vzhľadom na oslabenie na trhu so štátnymi dlhopismi. Dlhú duračnú pozíciu predstavoval prevážený podiel voči 10-ročným futures US štátnych pokladničných poukážok a prevážená pozícia na krátkom konci euro výnosovej krivky (2 až 5-ročné dlhopisy). Naša stratégia využiť očakávaný pokles marže ziskov medzi US dlhopismi a dlhopismi z eurozóny urobila v tomto období záporný výkon. Záujem o nemeniacu sa výnosovú krivku prostredníctvom preváženej pozície voči 30-ročným dlhopisom v porovnaní s desaťročnými dlhopismi bola neutrálna.

Portfólio má naďalej dlhú pozíciu prostredníctvom desaťročných dlhopisov USA, boble a schatz futures. Držali sme si vybrané podiely v cenných papieroch zaručených aktívami a vo firemných dlhopisoch s vysokým ratingom. Máme opatrný postoj k smerovaniu marží na celom firemnom trhu.

Očakávame, že hospodársky rast sa v roku 2006 v Európe zvýši, ale celkové tempo rastu bude mierne. Čakáme, že inflačný tlak ostane stabilný, hoci ceny ropy budú pre tento mierny scenár hrozbou.