Amundi Funds II - Euro Bond
Február 2006

Oslabenie na trhoch so štátnymi dlhopismi prebiehajúce v januári, pretrvalo do februára. Zisky v Európe vzrástli, keď dobré ekonomické údaje a vysoké ceny za energie podporili domnienku, že monetárne podmienky v eurozóne sa budú počas roka 2006 naďalej sprísňovať. V Spojených štátoch, po rozhodnutí Federálnych rezerv zvýšiť sadzby, výnosy dlhopisov tiež vzrástli.

Euro dlhopisový fond Pioneer mal vo februári v porovnaní so svojím benčmarkom slabý výkon, lebo dlhšia durácia portfólia ako benčmarku znamenala, že rast výnosov z dlhopisov mal nepriaznivý dopad na výnosy. Na výnosovej krivke eurozóny sme boli nastavení na nemeniacu sa výnosovú krivku prostredníctvom preváženej pozície v tridsaťročných dlhopisoch v porovnaní s desaťročnými dlhopismi. Táto stratégia neovplyvnila výkon, lebo tento segment krivky bol počas obdobia relatívne stabilný.

Z hľadiska nastavenia sa neudiali žiadne výrazné zmeny. Z pohľadu durácie si portfólio drží dlhú pozíciu, čo predstavujú desaťročné futures štátnych cenných papierov USA. V súvislosti s očakávaným zmiernením rastu hospodárstva USA ako aj skončením rastu úrokových sadzieb v roku 2006 sa zdá, že štátne dlhopisy USA ponúkajú lepšie zhodnotenie ako cenné papiere z eurozóny, kde zrejme trend smeruje nahor a zdá sa, že Európska centrálna banka je rozhodnutá sprísniť monetárnu politiku. Na výnosovej krivke si držíme preváženú pozíciu voči dlhodobejším dlhopisom, ktoré by mali mať naďalej oporu pre rastúce zisky, čo spôsobuje vysoký dopyt inštitucionálnych investorov po dlhodobejších aktívach.

Naďalej očakávame, že hospodársky rast počas roka 2006 sa bude zlepšovať v európskom regióne, ale pri celkovom tempe rastu, ktoré ostane relatívne mierne, očakávame, že inflačné tlaky v regióne budú stabilné, čomu pomôže tlak nízkych miezd, hoci ceny ropy budú tomuto priaznivému scenáru hrozbou. Na druhej strane očakávame počas roka rast kapitálových výdavkov, lebo bilancia firiem z USA je na dobrej úrovni a úroveň finančných prostriedkov je vysoká.