Amundi Funds II - Euro Bond
Január 2006

Trhy s európskymi štátnymi dlhopismi boli v januári slabšie, pretože lepšie ekonomické výsledky a posilnená výška cien energií naznačuje, že Európska centrálna banka (ECB) možno bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. Výnosová krivka sa dostala vyššie a stala sa prudšou medzi dvoj a desaťročnými bodmi splatnosti, ale marža medzi desať a tridsaťročnými dlhopismi ostala stabilná.

Európsky dlhopisový fond Pioneer mal v januári slabšiu výkonnosť ako benčmark, lebo dlhšia durácia portfólia ako benčmarku znamenala, že nárast ziskov pri dlhopisoch mal pomerne väčší vplyv na výnosy. Na výnosovej krivke v eurozóne sme boli nastavení na vyrovnávanie výnosovej krivky prostredníctvom preváženej pozície pri tridsaťročných dlhopisoch v porovnaní s desaťročnými dlhopismi. Táto stratégia mala neutrálny účinok na výkonnosť, lebo tento segment výnosov bol v januári stabilný. Naša stratégia využiť očakávaný pokles výnosovej marže pri štátnych cenných papieroch USA a pri dlhopisoch eurozóny mala dobrý vplyv, takisto prospela aj naša takticky prevážená pozícia švédskej koruny voči euru.

Portfólio si udržalo svoje nastavenie. Na výnosovej krivke ostala angažovanosť nastavená na dlhopisy s dlhšou splatnosťou, čo by malo poskytnúť lepšiu ochranu proti rastúcim výnosom z dôvodu pretrvávajúceho dopytu inštitucionálnych investorov po dlhodobejších aktívach. Z hľadiska nastavenia durácie si portfólio udržuje šesťmesačnú dlhú pozíciu vyjadrenú prostredníctvom futures štátnych cenných papierov USA. Pri očakávaní zmiernenia rastu hospodárstva v USA a s ukončením rastu úrokových sadzieb v roku 2006 sa zdá, že štátne dlhopisy ponúkajú lepšie zhodnotenie ako porovnateľné cenné papiere z eurozóny, kde sa zdá, že rast má trend smerujúci hore a ECB je nastavená k sprísneniu fiškálnej politiky.

Očakávanie trhu smeruje k rastu úrokových sadzieb v eurozóne na približne 3% v priebehu roka 2006. Z nášho pohľadu tieto očakávania sú príliš agresívne a dôsledkom toho vidíme určité zhodnotenie na kratšom konci výnosovej krivky.