Amundi Funds II - Euro Bond
December 2005

Európska výnosová krivka sa posunula vyššie a ostala v štvrtom štvrťroku bez zmeny, lebo Európska centrálna banka (ECB) prešla k sprísňovaniu fiskálnych podmienok v eurozóne zvýšením úrokových sadzieb. V Spojených štátoch výnosy boli naďalej bez zmeny.

Stratégia euro dlhopisového fondu Pioneer preváženej pozície štátnych cenných papierov USA voči podváženej pozícii štátnych dlhopisov eurozóny sa ukázala v tomto období ako prospešná, lebo štátne dlhopisy USA svojim výkonom prekonali európskych proťajškov. Z hľadiska angažovanosti eurozóny, portfólio bolo nastavené na vyrovnávajúcu sa výnosovú krivku a držalo si väčší podiel v dlhodobejších emisiách ako benčmark. Táto stratégia sa ukázala ako prospešná, lebo výnosy z dlhodobejších splatností narástli menej ako krátkodobejšie dlhopisy.

Presunuli sme sa na preváženú pozíciu na trhu s dlhopismi v USA, hlavne prostredníctvom podielov v desaťročných štátnych futures. Vidíme relatívne vyššie zhodnotenie pri štátnych cenných papieroch z USA ako pri štátnych dlhopisoch z eurozóny, lebo Federálne rezervy sa blížia ku koncu cyklu sprísňovania a ten sa historicky ukázal ako prospešný pre ceny dlhopisov USA. Naopak načasovanie a rozsah ďalšieho cyklu sprísňovania je v ECB neisté. Portfólio si drží kratšiu duračnú pozíciu pri štátnych dlhopisoch z eurozóny v porovnaní s benčmarkom. Pri dlhopisoch z eurozóny sme stále nastavení tak, aby sme profitovali z vyrovnávajúcej výnosovej krivky prostredníctvom preváženej pozície pri dlhodobejších dlhopisoch, ktoré by mali ponúknuť väčšiu izoláciu od rastúcich výnosov. Udržujeme si preváženú pozíciu voči švédskej korune, ktorá vyzerá, že je podhodnotená voči ekonomickým základom postaveným na euro.

Po zvýšení úrokových sadzieb v decembri sa zdá, že ECB sa prikláňa k sprísňovaniu a očakáva sa rast úrokových sadzieb v eurozóne na rok 2006. Kým najnovšie ekonomické údaje z eurozóny a najmä z Nemecka hovoria o priaznivom vývine udalostí, myslíme si, že hospodársky rast v regióne ostane pravdepodobne v roku 2006 skromný spolu s nízkou úrovňou inflácie.