Amundi Funds II - Euro Bond
November 2005

Európska výnosová krivka sa v novembri posunula vyššie a vyrovnala sa, lebo trh s dlhopismi precenil nárast úrokových sadzieb po jasných signáloch z Európskej centrálnej banky (ECB), že na decembrovej schôdzi sa pripravuje sprísniť svoju menovú politiku.

Hlavné stratégie Euro dlhopisového fondu Pioneer mali počas mesiaca výrazne neutrálny dopad na výkon. Relatívne výnosy z preváženej angažovanosti voči desaťročným štátnym dlhopisom USA boli celkove bez zmeny. Zároveň stratégia využitia ustálenej krivky výnosov z eurozóny preferovaním dlhodobejších štátnych dlhopisov sa taktiež prejavila na výnosy ako neutrálna.

V novembri sme zvýšili preváženú angažovanosť na dlhopisovom trhu v Spojených štátoch. Vidíme väčšie relatívne zhodnotenie pri štátnych dlhopisoch USA ako pri štátnych dlhopisoch v eurozóne, pretože Federálne rezervy sa blížia na koniec cyklu sprísňovania, ktorý sa historicky ukázal ako priaznivý pre ceny dlhopisov Spojených štátov. Naopak, načasovanie a rozsah ďalších krokov sprísňovania zo strany ECB ostávajú neisté, potenciálne vedú k omnoho väčším nevýhodám pri štátnych dlhopisoch z eurozóny. Z celkového hľadiska portfólio si drží pri štátnych dlhopisoch z eurozóny kratšiu duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom. Pri dlhopisoch z eurozóny sme nastavení tak, aby sme využili ustálenejšiu výnosovú krivku prostredníctvom preváženej pozície pri dlhodobejších dlhopisoch, ktoré by mali ponúknuť väčšiu separáciu od rastúcich výnosov. Držíme si preváženú pozíciu pri švédskej korune.

Trh očakáva, že úrokové sadzby vzrastú v priebehu roka 2006 minimálne na 2,75%. Oživenie hospodárstva v eurozóne ostáva v úvodnej fáze a ECB bude potrebovať zabezpečiť, aby svoju nápomocnú fiskálnu politiku posunula spôsobom, ktorý nepotlačí ďalší rast. Z dlhodobého hľadiska štátne dlhopisy z eurozóny ostávajú z nášho pohľadu nezaujímavé, lebo súčasné výnosy prinášajú príliš pesimistické vyhliadky hospodárskeho rastu, ako si myslime, že sú pravdepodobné.