Amundi Funds II - Euro Bond
September 2005

Najvýznamnejšie trhy s dlhopismi boli v priebehu tretieho štvrťroka 2005 rozkolísané, lebo očakávania investorov o tempe zvyšovania úrokových sadzieb v USA sa rýchlo menili.

V treťom štvrťroku zaznamenali Euro dlhopisové fondy Pioneer vyššie výnosy ako benčmark. Nadpriemerný výkon bol vo veľkej miere spôsobený kratšou duračnou pozíciou v porovnaní s benčmarkom. Nastavenie portfólia na nemeniacu sa európsku výnosovú krivku tiež posilnilo výnosy, lebo sme si držali preváženú pozíciu voči trojročným dlhopisom, ktoré výkonom prevýšili strednodobé dlhopisy.

Portfólio malo naďalej vybrané pozície voči neštátnym emisiám. Približne 3% aktív portfólia bolo vo vysoko hodnotených firemných dlhopisoch. Kým úverové základy sú blízko cyklického vrcholu, neočakávame náhly pokles na trhoch s firemnými dlhopismi. Cítime spokojne s týmito aktívnymi pozíciami, aby sme tým profitovali na zvýšených výnosoch, alebo držíme tieto emisie, lebo ponúkajú viac ako štátne dlhopisy. Na rovnakom základe portfólio si tiež držalo váhu približne 16% vo vysoko kvalitných dlhopisoch emitovaných nadnárodnými orgánmi a štátnymi agentúrami a tie ponúkajú dobré relatívne zhodnotenie v porovnaní so štátnym dlhom.

Výhľadovo očakávame, že úrokové sadzby eurozóny ostanú na úrovni 2%. Kým vyššie ceny za ropu vyvolávajú tlak zvýšený tlak na medializovanú infláciu v eurozóne, máme málo dôkazov o druhostupňovom vplyve pre ktorý je Európska centrálna banka opatrná. Navyše krehká povaha hospodárskeho rastu v regióne pravdepodobne tiež vylúči zo strednodobého hľadiska prípadný pohyb nahor. Celkove považujeme európske štátne dlhopisy za nákladné, lebo nie sme pesimisti pri pohľade na hospodársky rast vo všeobecnosti ako naznačuje súčasná výnosová krivka.