Amundi Funds II - Euro Bond
Jún 2005

V priebehu druhého štvrťroka najvýznamnejšie trhy so štátnymi dlhopismi oživili, z dôvodu špekulácií investorov, že tempo rastu hospodárstva USA sa v druhom polroku spomalí a že cyklus fiskálneho sprísňovania v Spojených štátoch sa blíži ku koncu. Odmietnutie európskej ústavy voličmi vo Francúzsku a v Holandsku rozšírilo neistotu medzi účastníkmi trhu a vyvolalo tlak na pokles eura.

Výkon portfólia zaznamenal určité oslabenie v porovnaní s bečmarkom. Na začiatku obdobia sme držali krátku pozíciu v porovnaní s benčmarkom, ktorá bola nepriaznivá, lebo trh posilňoval. Straty portfólia v porovnaní s benčmarkom sa zastavili, keď sme uzavreli krátku duračnú pozíciu a prijali sme neutrálnu duračnú pozíciu.

Uprostred mája sme uviedli taktickú dlhú duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom. Vytvorili sme túto pozíciu, lebo sme očakávali, že bude vo veľmi krátkom čase pokračovať dobrý výkon európskych štátnych dlhopisov, čo poháňali krátkodobé obavy trhu z potenciálneho spomalenia tempa globálneho rastu. Ukázalo sa, že taktická dlhá duračná pozícia bola pre relatívne výnosy priaznivá.

V júni sme sa vrátili späť na krátku duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom prostredníctvom krátkej pozície futures pri dvoj a desaťročných štátnych dlhopisoch. Zhodnotenie štátnych dlhopisov je nákladné a zdá sa, že je v krátkej dobe náchylné na oslabenie.

V priebehu štvrťroka sme si držali približne 3% aktív portfólia vo firemných dlhopisoch s vysokým ratingom. Zameriavali sme sa na emitentov s nízkym rizikom a dobrým kreditom z odvetví ako sú financie. Taktiež sme si držali približne 16% portfólia vo vysoko kvalitných nadnárodných dlhopisoch, ktoré ponúka relatívne zhodnotenie v porovnaní so štátnym dlhom. Z hľadiska menovej angažovanosti sme si držali mierne preváženú pozíciu voči krátkodobým dlhopisom vo švédskych korunách.

Zhodnotenie štátnych dlhopisov na najdôležitejších trhoch nie je zaujímavé a opatrne sa staviame k smerovaniu výnosov zo štátnych dlhopisov do konca roka.