Amundi Funds II - Euro Bond
Apríl 2005

Počas apríla hlavné trhy so štátnymi dlhopismi v USA a v Európe prudko ožili, otočiac tak predchádzajúce straty.

Fondy Pioneer – Európske dlhopisové v apríli zaregistrovali trochu slabší výkon oproti ich benčmarku. Na začiatku apríla sme podržali krátkodobý postoj prostredníctvom krátkej pozície v Treasury futures. Boli sme umiestnení na pokračovanie hromadného predaja na trhu a dôsledkom toho relatívna výkonnosť nášho portfólia utrpela, nakoľko trh dosiahol zisky. Straty portfólia vzhľadom k benčmarku boli zastavené potom, čo sme odstránili náš krátkodobý postoj a prijali sme pozíciu neutrálneho trvania vzhľadom k benčmarku.

V priebehu apríla sme ponechali asi 3% aktív portfólia vo vysoko hodnotených firemných dlhopisoch. Boli sme zameraní na menej rizikových emitentov so silnými úverovými základmi v sektoroch ako sú finančný, ktorý podal lepší výkon ako ostatné oblasti trhu. V súčasnom prostredí firemná oblasť naďalej ponúka vyšší zisk ako štátne dlhopisy.

Taktiež sme zachovali približne 16% portfólia vo vysoko kvalitných zastupiteľských a nadnárodných bondoch, ktoré ponúkajú relatívnu hodnotu voči štátnemu dlhu. Z hľadiska našej angažovanosti v mene, podržali sme si trocha preváženú pozíciu v švédskej korune.

Ceny štátnych dlhopisov sa stali ešte drahšími po silnej výkonnosti trhu v priebehu apríla. I keď ekonomické prostredie v eurozóne ostáva nevýrazné, myslíme si, že ceny európskych štátnych dlhopisov sú stanovované v scenári príliš negatívneho hospodárskeho rastu a ponúkajú malú hodnotu pri súčasných úrovniach. Celkovo uprednostňujeme zachovanie pozície neutrálneho trvania v rámci portfólia.

30. apríl 2005