Amundi Funds II - Euro Bond
Marec 2005

Štátne dlhopisy s dlhšou splatnosťou z Európy a zo Spojených štátov mali začiatkom tohto roka vynikajúci výkon. Ale najväčšie trhy so štátnym dlhom koncom tohto štvrťroka oslabili. Výkonnosť európskeho štátneho dlhu ukázala, že je v tomto štvrťroku trvanlivejšia ako výkonnosť pokladničných poukážok, čo môže byť signálom vzďaľovania sa týchto trhov.

Výkonnosť portfólia bola v tomto štvrťroku v súlade s benčmarkom. Presunuli sme sa na krátku duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom, čo odrážalo náš opatrný postoj k vyhliadkam vývoja výnosov z dlhopisov. Takisto sme si držali takticky krátku pozíciu futures na trhu štátnych pokladničných poukážok, aby sme využili výhody očakávaného zvýšenia marže výnosov medzi dlhopismi z USA a Európy. Táto pozícia prospela v tomto období relatívnej výkonnosti.

Držali sme si malú angažovanosť voči firemným dlhopisom investičného stupňa s vysokým ratingom. Zameriavali sme sa na emitentov s nižším rizikom s pevnými základmi, z odvetví ako je finančníctvo. Koncom marca naša angažovanosť vo firemných dlhopisoch predstavovala skoro 3% z aktív portfólia. Priebehu roka 2005 očakávame, že marže na firemných papieroch sa budú obchodovať so sklonom k ich rozšíreniu. Ale za súčasných podmienok firemné cenné papiere stále ponúkajú výnosy navyše na rozdiel od štátnych dlhopisov.

Mierne sme zvýšili angažovanosť voči vysoko kvalitným agentúrnym a nadnárodným dlhopisom, ktoré ponúkajú relatívne zhodnotenie pri porovnaní so štátnym dlhom. Koncom štvrťroka sme držali približne 16% portfólia v kvázi štátnych cenných papieroch. Udržali sme si preváženú pozíciu voči krátkodobým švédskym štátnym dlhopisom a malú preváženú pozíciu voči švédskej korune.

Zhodnotenie štátnych dlhopisov je nákladné a reálne zisky (nominálny zisk z dlhopisu mínus inflácia) sú na veľmi nízkej úrovni. Očakávame, že zažijeme ďalšie oslabenie na trhu s krátkodobými cennými papiermi USA uprostred obáv investorov z rýchlejšieho tempa fiskálneho sprísňovania zo strany FED. V Európe očakávame, že inflácia ostane pod kontrolou a Európska centrálna banka bude väčšinu roka držať úrokové sadzby nakrátko. Ale ceny európskych dlhopisov sú na súčasnej úrovni náchylné ku korekciám. Celkove uprednostňujeme krátke duračné pozície.