Amundi Funds II - Euro Bond
Január 2005

Európske štátne dlhopisy zaznamenali počas mesiaca skromné zisky a dlhopisy s dlhošou splatnosťou výkonnosťou prekonali krátkodobejšie cenné papiere.

Európsky dlhopisový fond z fondov Pioneer mal počas mesiaca výkonnosť v súlade s benčmarkom. Posunuli sme sa na krátku duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom, čo odráža náš opatrný pohľad na vyhliadky smerovania výnosov dlhopisov. Takticky si držíme krátku pozíciu futures na finančnom trhu, aby sme využili výhodu očakávaného rozšírenia marže zisku z európskych dlhopisov a dlhopisov Spojených štátov.

V januári sme si držali malú angažovanosť voči vysoko hodnoteným firemným dlhopisom investičného stupňa. Koncom mesiaca angažovanosť voči firemným dlhopisom bola na úrovni tesne pod 3,5% z aktív portfólia. V roku 2005 neočakávame žiadne väčšie zúženie marží na firemných dlhopisoch. Ale v súčasnom prostredí nízkych úrokových sadzieb firemné dlhopisy naďalej ponúkajú zisky navyše v porovnaní so štátnymi dlhopismi. Taktiež si držíme približne 14% portfólia v agentúrnych a nadnárodných dlhopisoch. Z pohľadu angažovanosti v menách sme si držali malú preváženú pozíciu voči švédskej korune.

Zhodnotenie štátnych dlhopisov je drahé a vyzerá, že pri výrazne nepriaznivom ekonomickom scenári rastu bude diskontovať. Myslíme si, že ceny dlhopisov sú zrejme náchylné na pokles a dôsledku toho si radšej držíme krátku duračnú pozíciu. Domnievame sa, že v roku 2005 by mali európske dlhopisy profitovať z podpory vyššieho zhodnotenia než cenné papiere Spojených štátov.