Amundi Funds II - Euro Bond
December 2004

Európske štátne dlhopisy ukončili štvrtý štvrťrok so skromnými ziskami. Výkonnosť trhu podporili makroekonomické údaje o eurozóne, pretože naďalej poukazovali na scenár pomalého ekonomického rastu a slabého domáceho dopytu.

Výkonnosť portfólia zaznamenala počas tohto obdobia o niečo slabší výsledok v porovnaní s benčmarkom. Na začiatku októbra portfólio bolo nastavené na pokles cien dlhopisov. Držali sme si krátku duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom a takticky sme držali krátku pozíciu futures na trhu cenných papierov, aby sme využili výhodu očakávaného zväčšenia maržových výnosov pre európskych dlhopisoch a dlhopisoch z USA. Tieto pozície nepriaznivo ovplyvnili výkonnosť, lebo trh posilnil a neskôr sa premiestnil.

Portfólio si v novembri a decembri držalo neutrálnu duráciu v porovnaní s benčmarkom. Táto pozícia odrážala náš opatrný prístup k trhu, na ktorom zhodnotenie dlhopisov dosiahlo príliš napnutú úroveň.

V tomto období sme si držali približne 4% aktív portfólia vo vysoko kvalitných firemných dlhopisoch investičného stupňa. Taktiež sme si držali približne 14% portfólia v agentúrnych a nadnárodných dlhopisoch. Z hľadiska menovej angažovanosti sme si držali trošku preváženú pozíciu voči švédskej korune a dánskej korune.

Zhodnotenie štátnych dlhopisov je nákladné a zdá sa, že bude diskontovať pri výrazne nepriaznivom ekonomickom scenári. Myslíme si, že ceny dlhopisov sa zdajú byť náchylné na pokles a v dôsledku toho uprednostňujeme držať mierne krátku duračnú pozíciu.