Amundi Funds II - Euro Bond
November 2004

Európske štátne dlhopisy zaznamenali v novembri mierne zisky. Výkonnosť na trhu podporili makroekonomické informácie, lebo poukazovali na scenár mierneho rastu v eurozóne. Zhodnotenie eura voči US doláru bolo tiež podporou ziskom na trhu, pretože to zvýšilo špekulácie investorov o tom, či ECB si udrží vo svojej fiškálnej politike postoj prispôsobenia aj dlhšie ako sa predtým predpokladalo.

Výkonnosť portfólia bola v novembri v súlade s benčmarkom. Držali sme si neutrálnu duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom, v čom sa odzrkadľoval náš opatrný názor na krátkodobé vyhliadky trhu. Myslíme si, že zhodnotenie dlhopisov dosiahlo už úroveň, ktorá je príliš napnutá.

Počas mesiaca sme si držali malú angažovanosť vo vysoko kvalitných firemných dlhopisoch investičného stupňa. Koncom novembra naša angažovanosť voči podnikom predstavovala skoro 4% aktív. Okrem toho sme si držali približne 14% portfólia v kvázi štátnych agentúrnych a nadnárodných dlhopisoch, s predpokladom vyšších relatívnych výnosov, ktoré boli z týchto cenných papierov. Z hľadiska angažovanosti v menách sme si držali malú preváženú pozíciu voči švédskej korune a dánskej korune.

Zhodnotenie štátnych dlhopisov je drahé a zdá sa, že bude diskontovať z nadmieru nepriaznivého scenáru rastu hospodárstva. Zatiaľ čo hybnosť trhu ostáva priaznivá, myslíme si, že ceny dlhopisov vyzerajú byť náchylné na pokles a preto uprednostňujeme neutrálnu duračnú pozíciu. Domnievame sa, že v roku 2005 by mohli európske dlhopisy profitovať z lepšej podpory zhodnotenia ako cenné papiere USA.