Amundi Funds II - Euro Bond
Október 2004

Európske štátne dlhopisy uzavreli tento mesiac kladne.

Portfólio zaznamenalo v októbri mierne slabšiu výkonnosť v porovnaní s benčmarkom. Začiatkom mesiaca bolo naše portfólio nastavené na pokles cien dlhopisov. Držali sme si krátku duračnú pozíciu voči benčmarku a takticky krátku pozíciu pri futures na trhu so štátnymi cennými papiermi, aby sme využili výhodu očakávaného rozšírenia marže výnosov pri dlhopisoch USA a európskych dlhopisoch. Počas mesiaca tieto pozície mali nepriaznivý dopéad na výkonnosť a neskôr boli odstránené.

Duračná pozícia portfólia je v súčasnosti neutrálna voči benčmarku. Naďalej sa opatrne staviame ku krátkodobým vyhliadkam trhu, lebo si myslíme, že zhodnotenie dlhopisov dosiahlo prehnanú úroveň.

Počas mesiaca sme si držali malú angažovanosť voči vysoko kvalitným firemným dlhopisom investičného stupňa. Z hľadiska menovej angažovanosti, sme mali preváženú pozíciu voči švédskej korune a držali sme si malú preváženú pozíciu voči dánskej korune.

Zhodnotenie európskych dlhopisov dosiahlo vysokú úroveň a vyzerá, že sú náchylné v krátkom čase poklesnúť. Ale takisto máme na pamäti, že ak euro bude naďalej rásť voči US doláru, investori môžu začať špekulovať, či Európsky centrálna banka opäť nezníži úrokové sadzby, čo by mohlo poskytnúť podporu dlhopisom s kratšou splatnosťou.