Amundi Funds II - Euro Bond
September 2004

Európske štátne dlhopisy mali v treťom štvrťroku výraznú výkonnosť.

Výkonnosť portfólia bola v priebehu švtrťroka v súlade s benčmarkom. V júli a auguste sme si držali dlhú duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom, čo prospelo výnosom. Ale ku koncu obdobia sme sa domnievali, že zhodnotenie dlhopisov dosiahlo napnutú úroveň a vyzeralo, že je ochotné podľahnúť rýchlemu odpredaju. Začiatkom septembra sme presunuli relatívnu duračnú pozíciu späť na neutrálnu a neskôr sme znížili duráciu na krátku v porovnaní s benčmarkom.

Udržovali sme si malú angažovanosť voči vysoko kvalitným firemným dlhopisom investičného stupňa. Koncom septembra angažovanosť voči podnikom predstavovala približne 4% aktív. Držali sme si zhruba 14% portfólia v agentúrnych a nadnárodných dlhopisoch a angažovanosť voči švédskym dlhopisom a mene ostala zhruba na úrovni 3% aktív.

Trhy s dlhopismi mali dobrý dobeh, máme na pamäti, že trend späť k lepším údajom ako sa očakávalo v USA a v Európe môže spôsobiť v krátkej dobe opätovný pokles cien dlhopisov. Ak sa pozeráme ďalej dopredu, tak európske dlhopisy by mohli získať podporu z pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb, skromného ekonomického rastu a miernej inflácie. Avšak hľadáme zlepšenie zhodnotenia pred prestavením dlhej duračnej pozície portfólia.