Amundi Funds II - Euro Bond
August 2004

Európske štátne dlhopisy mali v auguste zisk.

Výkonnosť portfólia bola v súlade s benčmarkom. Držali sme si dlhú duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom, čo prospelo relatívnej výkonnosti. V nedávnych mesiacoch sme mali pocit, že zhodnotenie dlhopisov malo podporu, lebo investori znižovali cenu nadmernému menovému sprísňovaniu zo strany Európskej centrálnej banky. Avšak po dobrej výkonnosti trhu si myslíme, že zhodnotenie teraz z krátkodobého hľadiska dosahuje preťaženú úroveň.

Udržovali sme si malú angažovanosť voči vysoko kvalitným firemným dlhopisom investičného stupňa. Na konci augusta angažovanosť voči firmám predstavovala niečo cez 4% aktív. Približne 12% portfólia sme držali v agentúrnych a nadnárodných dlhopisoch, kým naša angažovanosť voči švédskym dlhopisom voči mene ostala na úrovni približne 3% aktív. Očakávame, že Švédska centrálna banka sa prikloní k sprísňovaniu svojej menovej politiky a preto sa pozitívne staviame k švédskej korune voči euru.

Globálne ekonomické prostredie je vo všeobecnosti pozitívne a hospodárstvo v Európe robí pomalé ale sústavné pokroky. Avšak existujú faktory, ktoré by mali ponúknuť podporu európskym štátnym dlhopisom. Očakávame, že Európska centrálna banka bude držať úrokové sadzby na úrovni 2% po zvyšok roka 2004 a až do roku 2005. Mierne zrýchlenie inflácie v eurozóne bolo vo veľkej miere spôsobené vyššími cenami za ropu. Európska centrálna banka sa bude odmietavo stavať k ďalšiemu zvyšovaniu úrokových sadzieb vo svetle skromného rastu hospodárstva.