Amundi Funds II - Euro Bond
Júl 2004

Európske štátne dlhopisy zaznamenali v júli mierne prírastky. Trhy so štátnymi dlhom podporovalo očakávanie investorov meraného tempa fiškálneho sprísnenia zo strany Federálnych rezerv a makroekonomické údaje Spojených štátov, ktoré boli horšie ako sa očakávalo.

Portfólio malo výkonnosť v súlade so svojim benčmarkom. Držali sme si dlhú duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom, čo prospelo relatívnej výkonnosti, lebo trh sa posilnil. Udržujeme si toto relatívne dlhé duračné stanovisko, lebo si myslíme, že európske štátne dlhopisy a konkrétne krátkodobejšie emisie budú naďalej ponúkať hodnotu. Z nášho pohľadu zhodnotenie európskych štátnych dlhopisov podporuje potenciál Európskej centrálnej banky držať nemenné úrokové sadzby do roku 2005.

Udržujeme si malú angažovanosť voči vysoko kvalitným firemným dlhopisom investičného stupňa. Na konci mesiaca angažovanosť voči podnikom predstavovala menej ako 5% aktív portfólia. Držíme si približne 12% portfólia v agentúrnych a nadnárodných dlhopisoch, kým angažovanosť voči švédskym štátnym dlhopisom ostala približne na úrovni 3%.

Obavy trhu z možnosti vyššej inflácie môžu spôsobiť v nadchádzajúcich mesiacoch ďalší tlak na najdôležitejších trhoch so štátnymi dlhopismi. Avšak fiškálne sprísňovanie zo strany Európskej centrálnej banky bude zaostávať za cyklom FEDu a očakávame, že úrokové sadzby v eurozóne ostanú do konca roka 2004 nezmenené. Zvýšenie inflácie v eurozóne bolo spôsobené hlavne vyššími cenami za ropu a pri skromnom ekonomickom raste sa bude Európska centrálna banka odmietavo stavať k zvýšeniu úrokových sadzieb.