Amundi Funds II - Euro Bond
Jún 2004

Európske trhy so štátnymi dlhopismi počas tohto štvrťroka poklesol, lebo očakávania investorov, že úrokové sadzby v Spojených štátoch sa zvýšia, držali ceny dlhopisov pod tlakom.

V apríli a máji sme v portfóliu udržovali nízku úroveň rizika. To napomohlo solídnej výkonnosti pri porovnaní s benčmarkom. Neutrálna duračná pozícia pomohla ochrániť relatívnu výkonnosť predaja na trhu. Naša prevážená pozícia pri 10-ročných európskych dlhopisoch a takticky krátka pozícia futures na trhu s cennými papiermi pridali hodnotu. Náš záujem o vyrovnanie 10-30 ročného segmentu na európskej výnosovej krivke bol tiež prospešný. V júni sme sa posunuli na dlhú duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom. Myslíme si, že európske štátne dlhopisy v súčasnosti ponúkajú hodnotu, lebo očakávanie trhu, že príde k menovému sprísneniu v eurozóne je veľmi vysoké.

Udržujeme si angažovanosť vo vysoko kvalitných firemných dlhopisoch investičného stupňa. Na konci júna naša angažovanosť v podnikoch predstavovala približne 5% z portfólia aktív. Okolo 12% portfólia bolo v agentúrnych a nadnárodných dlhopisoch a angažovanosť voči švédskym štátnym dlhopisom ostala na úrovni približne 3% aktív.

Obavy z možnosti vyššej inflácie a následnej potreby tvrdého menového sprísnenia v Spojených štátoch môžu spôsobiť v nasledujúcich mesiacoch ďalší tlak na trhy so štátnymi dlhopismi. Menové sprísnenie Európskou centrálnou bankou bude zaostávať za cyklom FEDu a očakávame, že úrokové sadzby v eurozóne sa v ostávajúcej časti roka 2004 udržia.