Amundi Funds II - Euro Bond
Máj 2004

Trhy s európskymi štátnymi dlhopismi v máji pokračovali vo svojom nedávnom poklese, lebo očakávanie investorov, že sa zvýšia úrokové sadzby v USA, držali ceny za dlhopisy pod tlakom.

Počas mája sme si držali nízku mieru rizika portfólia a celkove sme si držali neutrálnu duračnú pozíciu. V rámci alokácie podľa štátov sme mali naďalej preváženú pozíciu v základných krajinách, konkrétne v Nemecku. Ale máme podváženú pozíciu voči Taliansku z dôvodu obáv zo slabej fiškálnej pozície vlády.

Držali sme si angažovanosť voči vysokokvalitným firemným dlhopisom investičného stupňa. Na konci mája angažovanosť voči podnikom predstavovala približne 5% z objemu aktív v portfóliu. Stále sme uprednostňovali krátkodobejšie firemné dlhopisy, od ktorých sme očakávali, že výkonnosťou prevýšia dlhodobejšie úvery. Naďalej sme si držali približne 11% portfólia v agentúrnych a nadnárodných dlhopisoch, ale naša angažovanosť voči švédskym štátnym dlhopisom ostala približne na úrovni 3% aktív.

To, že FED začne s cyklom sprísňovania, môže v nadchádzajúcich mesiacoch držať štátne dlhopisy pod tlakom. Očakávame, že Európska centrálna banka bude držať úrokové sadzby po zvyšok roka 2004 a myslíme si, že súčasné očakávania trhu z menového sprísňovania v eurozóne je príliš veľké.