Amundi Funds II - Euro Bond
Apríl 2004

Európske štátne dlhopisy počas apríla poklesli.

Portfólio svojou výkonnosťou počas mesiaca prekonalo benčmark. Držali sme si nízku úroveň rizika portfólia a to pomohlo podporiť solídnu relatívnu výkonnosť. Konkrétne naše rozhodnutie podržať si neutrálnu duračnú pozíciu prospelo výnosom portfólia.

V rámci alokácie v štátoch sme si podržali preváženú pozíciu v základných štátoch, hlavne v Nemecku. Avšak mali sme podváženú pozíciu voči Taliansku, z dôvodu obáv zo slabej fiškálnej pozície štátu.

V priebehu obdobia sme si udržali angažovanosť voči vysoko kvalitným firemným dlhopisom investičného stupňa. Koncom apríla angažovanosť voči podnikom predstavovala približne 5% z aktív portfólia. Stále sme uprednostňovali krátkodobejšie firemné dlhopisy, od ktorých sme očakávali, že výkonnosťou predstihnú dlhodobejšie úvery. Naďalej si držíme približne 11% portfólia v agentúrnych a nadnárodných dlhopisoch, ale angažovanosť voči švédskym štátnym dlhopisom ostala na úrovni približne 3% aktív.

Trh so štátnymi dlhopismi bude stále rozkolísaný, pokiaľ bude pretrvávať neistota z rastu úrokových sadzieb. Myslíme si, že trh môže výrazným spôsobom negatívne reagovať, keď bude jasné, že FED zvýši úrokové sadzby. Avšak existujú dôvody, ktoré môžu byť ďalšou oporou európskym štátnym dlhopisom, keď neistota pominie. Hospodársky rast v Európe je naďalej mdlý a inflačné tlaky sú mierne. Dôsledkom toho neočakávame, že Európska centrálna banka zvýši do konca roka úrokové sadzby.