Amundi Funds II - Euro Bond
Marec 2004

Európske štátne dlhopisy v prvom štvrťroku roka 2004 posilnili.

Portfólio v tomto štvrťroku svojou výkonnosťou prekonalo benčmark Úspešné riadenie pozície relatívnej durácie prospel výkonnosti. Veľkú časť obdobia sme si držali dlhú duračnú pozíciu, ktorá sa zakladala na stanovisku, že zhodnotenie európskych štátnych dlhopisov nie je nadmierne a z krátkodobého hľadiska ponúka nejaké zhodnotenie. Po dobrej výkonnosti trhu, sme sa rozhodli vybrať zisk z dlhej durácie, lebo sme očakávali, že európske štátne dlhopisy budú v blízkej budúcnosti znižovať svoje výnosy. Rozhodnutie presunúť sa na neutrálnu pozíciu ku koncu štvrťroka prospelo výnosom portfólia.

Na výnosovej krivke máme preváženú pozíciu pri päť a desať-ročných dlhopisoch. Zaregistrovali sme nejaké zhodnotenie aj pri krátkodobejších dlhopisoch za uvedeného predpokladu, že Európska centrána banka (ECB) si bude v monetárnej politike v priebehu roka 2004 držať prispôsobivú pozíciu.

Počas obdobia sme si držali angažovanosť voči vysoko kvalitným firemným dlhopisom investičného stupňa na úrovni približne 6% z portfólia aktív. Naďalej sme uprednostňovali krátkodobejšie firemné dlhopisy, ktoré ako očakávame, výkonnosťou predbehnú dlhodobejšie úvery. Angažovanosť voči švédskym dlhopisom ostala približne na úrovni 3% a sústreďovala sa na päťročný sektor.

Neočakávame prudký odpredaj štátnych dlhopisov, lebo nápomocné činitele ako napríklad nízke úrokové sadzby, skromný ekonomický rast a mierna inflácia pravdepodobne pretrvajú aj v nasledujúcich mesiacoch.