Amundi Funds II - Euro Bond
Február 2004

Európske štátne dlhopisy vo februári získali.

Počas mesiaca sme si držali dlhú duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom, čo prispelo výnosom portfólia. Relatívna duračná pozícia portfólia bola založená na našom názore, že uprostred miernej inflácie a pri úrokových sadzbách nastavených tak, aby boli nízke do konca roku 2004, európske štátne dlhopisy ponúkajú z krátkodobého hľadiska nejakú hodnotu. Na výnosovej krivke sme prevážení pri päť a desaťročných dlhopisoch. Taktiež si myslíme, že krátkodobejšie dlhopisy budú naďalej ponúkať hodnotu, lebo centrálne banky, vrátane Európskej centrálnej banky (ECB), si budú držať počas roka v monetárnej politike prispôsobivú pozíciu.

Vo februári sme si držali angažovanosť voči vysoko kvalitným firemným dlhopisom investičného stupňa na úrovni približne 6% celého portfólia. V rámci portfólia stále dávame prednosť krátkodobejším firemným dlhopisom. Navyše naša angažovanosť voči švédskym dlhopisom ostala na úrovni zhruba 3% portfólia a sústreďuje sa na päťročnú časť.

Skromný ekonomický rast a nízka inflácia budú naďalej podporovať trh so štátnymi dlhopismi. ECB sa bude zdráhať sprísniť monetárnu politiku zoči-voči skromnému rastu a ďalším problémom, ktoré predstavuje silnejšie euro. Ale dlhodobejšie štátne dlhopisy ostanú citlivé na negatívne činitele.