Amundi Funds II - Euro Bond
Január 2004

Európske štátne dlhopisy zaznamenali v januári mierne prírastky. Avšak európske dlhopisy stratili v poslednom týždni tohto obdobia niektoré pozície z dôvodu, že trh očakával v Spojených štátoch vyššie rokové sadzby.

Počas tohto mesiaca sme zvýšili dlhú duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom. Relatívna duračná pozícia portfólia sa zakladala na názore, že zhodnotenie európskych štátnych dlhopisov nie je prehnané a ponúka nejakú hodnotu z krátkodobého hľadiska, v prostredí miernej inflácie a úrokových sadzieb, ktoré ostanú až do konca roka nízke. Z pohľadu výnosovej krivky sa domnievame, že krátkodobé dlhopisy budú naďalej ponúkať hodnotu, lebo hlavné centrálne banky, vrátane Európskej centrálnej banky, si budú počas roka v monetárnej politike udržiavať pozíciu prispôsobenia.

V januári sme si držali angažovanosť voči firemným dlhopisom investičnej triedy vysokej kvality vo výške približne 6% zo všetkých aktív. V rámci portfólia sme stále uprednostňovali krátkodobejšie firemné dlhopisy. Navyše naša angažovanosť voči švédskym dlhopisom má okolo 3% v portfóliu a zameriavala sa na päťročný sektor. Taktiež sme si držali malú preváženú pozíciu vo švédskych korunách.

Európske dlhopisy sú naďalej citlivé voči negatívnym činiteľom. Za predpokladu zlepšenia globálneho ekonomického prostredia, špekulácie investorov ohľadom načasovania a veľkosti nárastu úrokovej sadzby väčšími centrálnymi bankami budú najvýznamnejšími činiteľmi na trhu.