Amundi Funds II - Euro Bond
Október 2003

Ako pribúdali poznatky o oživovaní celosvetového hospodárstva, tak európske štátne dlhopisy v priebehu októbra poklesli. Taktické riadenie duračnej pozície počas mesiaca kladne prospelo relatívnej výkonnosti. Veľkú časť obdobia sme si držali mierne dlhšiu duračnú pozíciu v porovnaní s benchmarkom. Toto stanovisko sa zakladalo na názore, že európske štátne dlhopisy ponúkajú krátkodobú hodnotu. Z hľadiska umiestnenia na výnosovej krivke sme prevážení pri päť a desaťročných dlhopisoch na základe relatívneho zhodnotenia. Ale naďalej veríme, že dlhopisy s kratšou splatnosťou predstavujú aj do budúcna hodnotu, lebo očakávanie investorov zvýšiť úrokové miery je stále obrovské.

V priebehu októbra sme si držali angažovanosť voči vysokokvalitným firemným dlhopisom s investičným stupňom približne na úrovni 6% portfólia. Trh s firemnými dlhopismi pokračoval v priebehu mesiaca v trende napínania marží. V rámci alokácie mien sme si držali neutrálnu pozíciu pri švédskej korune, ale držali sme si preváženú angažovanosť voči švédskym dlhopisom.

Naďalej si myslíme, že zhodnotenie pri európskych štátnych dlhopisoch nie je z krátkodobého hľadiska výrazné. Inflácia ostáva mierna a úrokové sadzby sú nastavené tak, aby boli dlhšie nízke ako ich trh oceňuje. Európska centrálna banka nebude ochotná sprísniť monetárnu politiku čeliac miernemu tempu rastu a ďalším problémom, ktoré predstavuje silnejšie euro. Ale európske dlhopisy sú naďalej zo strednodobého hľadiska citlivé voči negatívnym faktorom.