Amundi Funds II - Euro Bond
August 2003

Európsky trh so štátnymi dlhopismi bol v auguste slabší, lebo optimizmus z rýchlejšieho hospodárskeho rastu a globálne oživenie hospodárstva spôsobené Spojenými štátmi udržiavali vysoké dlhopisové výnosy.

Veľkú časť mesiaca sme držali neutrálnu duráciu voči benchmarku. Ale koncom obdobia sme duráciu mierne predĺžili v porovnaní s duráciou benchmarku. Toto stanovisko bolo založené na názore, že po nedávnom odpredaji na trhu je zhodnotenie štátnych dlhopisov z krátkodobého hľadiska presvedčivejšie. Z hľadiska nášho umiestnenia na výnosovej krivke máme prevahu pri dvoj a trojročných dlhopisoch. Takisto sme prevážení pri 30-ročných cenných papieroch v pomere k relatívnej základni zhodnotenia. Prevážená pozícia pri 30-ročných cenných papieroch kladne prispela relatívnej výkonnosti. Následne po vysokej výkonnosti firemného trhu sme ešte viac sme znížili angažovanosť vo firemných dlhopisoch. Na konci mesiaca angažovanosť vo vysokokvalitných dlhopisoch firiem predstavovala približne 6% portfólia. V rámci alokácie mien máme neutrálnu pozíciu pri švédskej korune, ale udržali sme si preváženú pozíciu vo švédskych dlhopisoch.

Myslíme si, že trh so štátnymi dlhopismi má z krátkodobého hľadiska väčšiu úroveň ponuky cenných papierov. Za predpokladu nárastu nominálnych výnosov a prostredia s nízkou infláciou, reálne výnosy (nominálne výnosy mínus jadrový index spotrebných cien), ktoré ponúkajú európske štátne dlhopisy sú teraz ešte zaujímavejšie. Ale zo strednodobého hľadiska sme toho názoru, že prostredie pre štátne dlhopisy bude náročnejšie.