Amundi Funds II - Euro Bond
Júl 2003

Štátne dlhopisy v Európe v júli sa oslabili. Veľkú odpredaj na trhu obligácií v USA neprospel európskym dlhopisom, lebo oba trhy sú úzko previazané.

Veľkú časť mesiaca sme si držali pozíciu s krátkou duráciou v pomere k benchmarku, lebo zhodnotenie štátnych dlhopisov nebolo zaujímavé a nízke výnosy z dlhopisov pri tlaku smerom nahor vyzerali zraniteľne. Ako sa pozornosť investorov obracala z deflácie na infláciu, naše pozície s krátkou duráciou pozitívne prispeli relatívnej výkonnosti. Na konci mesiaca sme konsolidovali portfólio ziskov tým, že sme uzavreli krátke duračné pozície. Po veľkom výpredaji na trhu si myslíme, že zhodnotenia dlhopisov už nebude viac nadpriemerné. Z hľadiska rozmiestnenia na výnosovej krivke máme na základe relatívneho zhodnotenia nadváženú pozíciu pri 2-3 ročných dlhopisoch a pri 30 ročných cenných papieroch.

V priebehu júla, po veľkej výkonnosti na trhu podnikov sme získali nejaký zisk z angažovanosti vo firemných dlhopisoch. Na konci mesiaca sa naša angažovanosť pri vysoko kvalitných dlhopisoch dosiahla približne 8% portfólia. Podržali sme si nadváženú pozíciu pri švédskej korune, kde očakávame, že bude profitovať zo zbližovania sa s Európskou menovou úniou.

Myslíme si, že zhodnotenie štátnych dlhopisov je z krátkodobého hľadiska podporované pokračujúcou nízkou úrokovou sadzbou, nízkou infláciou a miernym hospodárskym rastom. Predpokladáme však, že postupom času budú výnosy z dlhopisov rásť miernejším tempom.