Amundi Funds II - Euro Bond
Jún 2003

Napriek určitým oslabeniam ku koncu obdobia, európske štátne dlhopisy zaznamenali v druhom štvrťroku veľké výnosy. Obavy trhu z deflácie v európskom najväčšom hospodárstve boli podporou pre dlhšie splatnosti. Slabé ekonomické údaje a nízke odhady inflácie prinútili Európsku centrálnu banku znížiť v júni úrokové sadzby o 0,5% na 2,00%. Dlhopisy s kratšou splatnosťou boli hlavnými príjemcami poklesu úrokových sadzieb.

Počas tohto štvrťroka sme krátke splatnosti držali v pomere k benchmarku. Táto pozícia uľahčila výnosy portfólia počas oživenia trhu. Ale držíme si krátku splatnosť, lebo si myslíme, že súčasné zhodnotenie dlhopisov nie je atraktívne. Začiatkom obdobia sme boli naklonení prudkému rastu výnosovej krivky. Túto pozíciu sme posunuli na neutrálnu, lebo neočakávame, že európska výnosová krika bude ďalej prudko stúpať. Z hľadiska rozmiestnenia medzi štátmi, naďalej sme uprednostňovali štáty s porovnateľne lepšou fiškálnou základňou. Taktiež sme si držali nadváženú švédsku korunu. Nezmenila sa ani angažovanosť voči vysoko kvalitným firemným dlhopisom, ktorá je na úrovni približne 10% portfólia. Trh s firemnými dlhopismi sa oživil a naša angažovanosť bola prospešná relatívnej výkonnosti.

Zatiaľ čo obavy z ekonomického prostredia pretrvávajú, vládne dlhopisy sa môžu tešiť ďalšej krátkodobej podpore. Avšak zo strednodobého hľadiska očakávame, že tlak zhora na výnosy z dlhopisov sa ešte zintenzívni, vzhľadom na vážny záväzok politikov povzbudiť ekonomický rast.