Amundi Funds II - Euro Bond
Máj 2003

Európsky trh štátnych dlhopisov sa tešil z ďalšieho mesiaca veľkých výnosov. Dlhopisy s kratšou splatnosťou profitovali zo špekulácie, že horšie ekonomické údaje a nižšie odhady inflácie by mohli viesť Európsku centrálnu banku k opätovnému znižovaniu úrokových sadzieb. Dlhopisy s dlhšou splatnosťou tiež zarobili, uprostred obáv z rizika deflácie v najvýznamnejších hospodárstvach eurozóny.

V priebehu mesiaca sme udržali krátku duráciu relatívne okolo benchmarku. Ak vezmeme do úvahy výkonnosť trhu počas sledovaného obdobia, táto skutočnosť zľahčuje výsledky portfólia. Avšak udržujeme si krátkodobú pozíciu, lebo si myslíme že súčasné zhodnotenie dlhopisov nie je atraktívne. Zatiaľ čo rozmach na trhu je naklonený štátnym dlhopisom, myslíme si, že v krátkom čase hrozí korekcia. Udržujeme široko neutrálnu pozíciu na európskej výnosovej krivke. V rámci umiestnenia v štátoch, naďalej uprednostňujeme tie štáty, ktoré majú porovnateľne zdravšiu fiškálnu situáciu. Stále si udržujeme preváženú pozíciu na švédskej korune. Naša angažovanosť vo vysoko kvalitných firemných dlhopisoch sa nezmenila a predstavuje približne 10% portfólia. Trh s firemnými dlhopismi v máji naďalej zotavoval a naša prevážená angažovanosť prospela výkonnosti.

Zo strednodobého hľadiska očakávame náročnejšie prostredie pre štátne dlhopisy. Myslíme si, že úsilie pohnať hore ekonomiky štátov bude tlačiť výnosy z dlhopisov smerom hore. Taktiež očakávame, že dlhopisy s dlhšou splatnosťou sa dostanú pod tlak, keď vlády budú viac emitovať v reakcii na zhoršujúci sa fiškálny deficit.