Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
September 2008

Tretí štvrťrok sa pre investorov ukázal ako mimoriadne volatilný. Obavy z úverovej krízy a jej vplyv na reálnu ekonomiku a úrokové sadzby spôsobili u investorov averziu voči riziku a hľadanie bezpečných investícií ako sú investície do štátnych dlhopisov, ktoré viedli k zvýšeniu cien dlhopisov. Na úverových trhoch finančné tituly nesú ťarchu súčasnej krízy a spready sa dostávajú na historické úrovne. Centrálne banky globálne prijali škálu opatrení zameranú na zvýšenie likvidity a uvoľnenie tlaku na bilancie bánk.

Počas štvrťroka mal Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond pri týchto ťažkých podmienkach solídny výkon a prevýšil benchmark. Portfólio malo ziskové príspevky z mnohých alfa zdrojov, vrátane dlhých podielov v nemeckých Bundoch, dlhého Giltu z Veľkej Británie voči podielu euro dlhopisov a dlhej reálnej výnosovej pozícii euro dlhopisov. V súčasnosti máme dlhodobé štátne dlhopisy (približne 85%). Angažovanosť v podnikoch (približne 10%) oslabila výkon. Máme neutrálnu duračnú pozíciu v porovnaní s benchmarkom a portfólio má v súčasnosti výnos približne 4,3%.

Finančné trhy sú naďalej v napätí a averzia investorov k riziku je vysoká. Kombinácia nedávnych udalostí za posledných pár týždňov prakticky nemá obdobu a nemala by sa podceňovať. Avšak opakované prejavy vlád a úradov pre finančné subjekty na zakročenie v Spojených štátoch a v Európe na stabilizáciu finančnej sústavy, ktorých zákroky majú zachrániť trápiace sa banky a priniesť veľký objem likvidity, by mal pomôcť opäť stabilizovať trhy. Mimoriadna volatilita a averzia investorov k riziku vytvorila prostredie, kde cena cenných papierov nemusí odrážať hodnotu podliehajúcich aktív, ale odráža prevládajúce podmienky na trhu.