Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
Jún 2008

V euro zóne, výnosy z krátkodobých štátnych dlhopisov v druhom štvrťroku stabilne rástli. Nárast výnosov dlhopisov nepodporilo len opätovné zmiernenie averzie investorov voči riziku, ale aj neočakávaný výrazný rast HDP v euro zóne počas prvého štvrťroka, a tiež priaznivé údaje zo zverejnených prieskumov, ako napríklad nemecký ukazovateľ IFO. V súlade so zlepšenými revíziami rastovej dynamiky euro zóny, do polovice mája sa marže firemných dlhopisov výrazne zúžili. Nato sa zvýšila volatilita a marže sa rozšírili, aby od konca marca bol štvrťrok bez výraznej zmeny.

Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond profitoval počas štvrťroka z riadenia durácie a angažovanosti na krátkodobých úverových trhoch. Portfólio malo vo väčšine obdobia pozitívnu krátku duračnú pozíciu, postavenej na odpredaji desaťročných pokladničných poukážok futures a opcií s okamžitou splatnosťou na krivke Spojených štátov. Začiatkom júna, potom ECB zasadnutí, euro krivka začala agresívnym sprísňovaním ocenenie. Postupne sme znižovali krátku pozíciu nákupom bundov. Koncom štvrťroka sme boli dlhí na šesť mesačnej durácii (desaťročné bundy). Postupne zvyšujeme angažovanosť vo firmách, hlavne prostredníctvom jednotlivých titulov na primárnom trhu, s priaznivým vplyvom na výkon. Výkon taktiež posilnila angažovanosť v iTraxx. Stále držíme dlhú pozíciu na bode ziskovosti pri desaťročných japonských dlhopisoch.

Výhľadovo sme začali hľadať zhodnotenie pri európskych dlhopisoch, kým výnosová krivka Spojených štátov sa zdá nákladná. Stále hľadáme zhodnotenie na krátkom konci úverovej krivky a stále sa zameriavame na vysoko kvalitné tituly investičného stupňa. Z pohľadu uprednostňovaných odvetví sa zdá, že európske banky sú lákavým zdrojom potenciálne nadpriemerného výkonu. Budeme naďalej využívať CDS na to, aby sme vyjadrili naše hlavné investičné myšlienky.