Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
Január 2009

Akcie na rozvíjajúcich sa trhoch zaznamenali počas januára straty. Nervozita a opatrnosť na globálnych finančných trhoch pretrváva aj v tomto štádiu procesu oddlžovania. Celosvetové trhy naďalej charakterizuje volatilita vyplývajúca z obáv zo spomalenia rastu.

Pioneer Funds – Emerging Markets Equity nedosiahol počas januára výkonnosť benchmarku. Z hľadiska krajín utlmila výkonnosť fondu vyššia váha priradená Číne vzhľadom na zverejnené údaje o HDP za štvrtý štvrťrok 2008, ktoré potvrdili pokles reálneho medziročného rastu na úroveň 6,8%, čo znamená prudký pokles úrovní z roku 2007 (medziročne o 13%). Naša angažovanosť na ruskom trhu taktiež znížila celkovú výkonnosť fondu v dôsledku pretrvávajúcej volatility ekonomického prostredia. Niektoré rozhodnutia týkajúce sa výberu akcií mali takisto nepriaznivý dopad na výkonnosť fondu. Naša pozícia v spoločnosti New World Department Store China bola jedným z najvýznamnejších zdrojov poklesu, keď zníženie tržieb spôsobilo pokles trhovej hodnoty akcií tohto obchodného reťazca. Naše pozície v Rusku v podobe akcií Sebrbank a spoločnosti Uralkali, ktorá sa zaoberá výrobou a dodávkami minerálnych hnojív, takisto negatívne ovplyvnili výnos. Rovnaký vplyv mali aj investície v Kórei. Z hľadiska sektorov spôsobila pokles vyššia váha priradená priemyselnému sektoru a sektoru sieťových odvetví, ktoré stiahli výkonnosť nadol.

Naopak, pozitívny vplyv na výnosy zaznamenal sektor základných materiálov. Vyššia váha priradená spoločnostiam zaoberajúcim sa ťažbou zlata (Harmony Gold Mining v Južnej Afrike alebo Iamgold Corporation v Kanade) podporila výkonnosť fondu vďaka miernemu zvýšeniu cien ku koncu januára. Mierne nižšia váha priradená telekomunikačnému sektoru mala priaznivý vplyv na výkonnosť.

Domnievame sa, že tohtoročný rast svetovej ekonomiky bude mierny. V roku 2010 však môže dôjsť k jeho oživeniu. Zostávame optimistickí aj vo vzťahu k ruským spoločnostiam pôsobiacim v ropnom a plynárenskom sektore. Predpokladáme, že očakávané zmeny domácich cien plynu a úpravy daňového systému v Rusku by mohli podporiť ziskovosť týchto spoločností. Ďalšie znehodnocovanie ruskej meny zase môže pomôcť exportérom surovín.