Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
November 2008

Index MSCI EM v novembri poklesol o skoro 8%. Pokles bol hlavne z dôvodu vplyvu pokračujúcich špekulatívnych odkupov. Koniec mesiaca však zaznamenal výrazný obrat, vďaka sérii záchranných balíkov zo strany EÚ, Číny a Spojených štátov. Rast ceny ropy koncom mesiaca tiež pomohol južnej Amerike, čím sa znížili straty v regióne.

Pioneer Funds - Emerging Markets Equity počas mesiaca mierne zaostával za výkonom benchmarku. Výkon portfólia profitoval z výrazne podváženej pozície v krajinách závislých na exporte ako je Tchaj-wan, Kórea, ktoré výrazne poklesli. Avšak rovnako dôležité bolo preváženie v Číne, kde vyhlásenie vlády o balíku výrazného ekonomického stimulu počas mesiaca urobilo nárast 4,5%. Akciám stavebníctva a železníc sa obzvlášť dobre darilo, a to podielom ako China Communications Construction, ktorí budujú infraštruktúru prístavov a v novembri posilnili o 59%. Nakoniec keď vlády a centrálne banky nalievajú veľké sumy peňazí do celosvetovej ekonomiky, začali sme budovať pozície v baniach na zlato v očakávaní, že ceny zlata začnú odrážať klesajúcu hodnotu nekrytých peňazí. Pozícia v peruánskej zlatej bani Buenaventura posilnila počas mesiaca o 43% a ťažobná spoločnosť Iamgold, ktorej hlavné aktíva ležia v západnej Afrike posilnili o 42,4%.

Napriek týmto príspevkom ruský trh nepriaznivo ovplyvnil portfólio v porovnaní s benchmarkom. Nižšie ceny ropy, krehké banky a spomaľujúci sa dopyt výrazne poznamenal ruský trh. Rubeľ klesol za posledné dva mesiace napriek zásahu zo strany ruskej vlády. Ku koncu ruský trh poklesol o viac ako 18%, pričom na vedúcich miestach boli banky a domáci maloobchodní predajcovia.

Držíme si pozície v Rusku, ako však domáce hodnoty sa predávajú za menej ako polovica desaťročného priemeru na trhu. + Ako aj pri mnohých iných rozvíjajúcich sa trhoch si myslíme, že dlhodobé miery rastu a súčasné zhodnotenie robí toto mimoriadne úspešnými investíciami, napriek volatilite na trhu.