Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
Október 2008

Ako svetový index MSCI počas mesiaca klesal, ešte viac klesal index MSCI Emerging Markets.- Pri obrovských celosvetových odpredajoch komodít a spotrebných akcií v Rusku, Brazílii, Pioneer Funds - Emerging Markets Equity mal v októbri nižší výkon ako benchmark.

Angažovanosť portfólia v komoditách sa zameriavala na spoločnosti s vysokým koncovým dopytom a dobrým rastom výroby, tieto akcie obzvlášť ťažko postihli vyhliadky nižšieho celosvetového rastu a nútený predaj hedgovaných fondov zúfalo sa snažiacich o hotovosť. To zvlášť platilo o akciách ako dodávateľ medi Free-McMoRan, ktorých akcie boli o polovicu lacnejšie.

Výkonnosti portfólia o niečo pomohlo to, že sa vyhýbali trhom s výraznou potrebou refinancovania ako Turecko a Maďarsko, ktoré poklesli. Taktiež sme sa vyhýbali prehlbujúcim sa politickým nepokojom v Thajsku, kde bol tiež pokles.

Odpredali sme akcie lodeníc Hyundai Heavy, Daewoo Shipbuilding a Samsung Heavy, lebo očakávania nákupu lodí začali klesať a za súčasných podmienok je oživenie neisté. Pridali sme China Mobile, aby sme získali väčšiu angažovanosť v spotrebe v Číne.

Mesiac uzavreli akcie na rozvíjajúcich sa trhoch také lacné, ako ešte neboli za viac ako desaťročie na 1,3 násobok účtovnej hodnoty a priemerný výnos dividend vo výške 4,4%. Z krátkodobého hľadiska by nebolo prekvapujúce zaznamenať určité oživenie cien akcií po takom prudkom poklese. V priebehu dlhšieho obdobia očakávame, že sa môže odohrávať pomalší a kostrbatejší proces, nakoľko sa znovu dostávajú do pozornosti štrukturálne fundamenty týchto trhov. Popri všetkých škodách spôsobených za posledných pár mesiacov, tieto čakajú na krajiny s energickou, mladou populáciou, nízkymi úrovňami dlhu a veľkým priestorom pre zlepšenú produktivitu.