Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
November 2007

Ako búrlivé globálne trhy v novembri klesali, väčšina rozvíjajúcich sa trhov klesala spolu s nimi. Kým projekcie rastu a ekonomické základy ostávali silné, neistota okolo kvality úverov na svete viedla investorov viac k predaju ako k nákupu akcií.

Pioneer Funds - Emerging Markets Equity počas tohto mesiaca poklesol spolu s benčmarkom. Po veľmi prudkom náraste koncom jesene, čínsky trhy tento mesiac ďalej klesal. Kým naším akciám sa darilo o niečo lepšie ako ostatnému trhu, naše pozície v Priemyselnej a obchodnej banke Číny a Čínskej stavebnej banke zaznamenali straty, lebo ich akcie poklesli. Náš výkon profitoval z relatívne menšej angažovanosti v Tchaj-wane, ktorá počas mesiaca poklesla, hlavne z dôvodu obáv investorov, že tamojšie odvetvie technológií by mohol poznamenať menší dopyt v Spojených štátoch. Angažovanosť v kórejskom maloobchode poznamenala výkon, lebo v tomto období oslabil Hyundai Department Stores.

Naďalej si myslíme, že podstatné činitele rastu na väčšine rozvíjajúcich sa trhov sú nedotknuté, lebo rastúci domáci dopyt a výdavky na infraštruktúru by mali pomôcť vyvážiť akékoľvek oslabenie vývozu do Spojených štátov alebo do Európy.