Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
Máj 2006

Máj bol pre akcie z rozvíjajúcich sa trhov ťažký mesiac. Pozoruhodné zisky v prvých štyroch mesiacoch tohto roka dostali tvrdú ranu, keď obavy o obnovenie inflačného tlaku viedli k veľkému odpredaju na akciových trhoch celého sveta.

Śtát, ktorý tento rok priniesol jeden z najlepších ziskov, Brazília. Patril medzi tie, ktoré najviac poklesli. Brazílske podiely v portfóliu poklesli, lebo investori sa obávali, že nižšia globálna likvidita by mohla viesť Brazílsku centrálnu banku k oneskoreniu ďalšieho zníženia úrokových sadzieb alebo by viedla ku kríze zadloženosti ako v roku 2000. Myslíme si, že tento strach je vo veľkej miere prehnaný a naďalej máme zaistené podiely v tamojšom maloobchode a bankovníctve. Naše akcie v Južnej Afrike tiež poklesli z dôvodu obáv, že tvrdšia globálna likvidita a defcit až 4,3% na bežnom účte, by mohli dostať rand pod určitý tlak. Ale opať si myslíme, že činitele fundamentov pre podporu rastu v Južnej Afrike stále fungujú, najmä keď spotreba a štátne investície sú stále vysoké.

Mexiko, Thajsko a Izrael patrili medzi trhy s najlepším výkonom v našom investičnom svete napriek tomu, že tiež zaznamenali pokles. To bolo spôsobené vo veľkej miere tým, že očakávanie rastu v týchto krajinách bolo relatívne potlačené a tak sklamanie bolo miernejšie.

Aktivita trhu v máji nám iba pripomenula, že rozvíjajúce sa trhy sú volatilnejšou a nepredvídateľnou triedou aktív. Avšak stále považuieme globálny rast za silný a myslíme si, že atraktívne zhodnotenie, ktoré stále hľadáme na rozvíjajúcich sa trhoch z nich robí dobrú investíciu.