Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
Máj 2005

Globálne akciové trhy v priebehu mesiaca si nahradili straty zo začiatku jari a globálne rozvíjajúce sa trhy zaznamenali dokonca aj lepšie oživenie. Rozvíjajúce sa trhy celkove zaznamenali v máji dobrý výkon a výsledky portfólia mierne prevýšili benčmark.

Najväčší podiel na výkonnosti mali naše turecké akcie, keď v tom istom mesiaci francúzski a holandskí voliči vyjadrili svoj zásadný nesúhlas s tempom európskeho zjednocovania. Keďže rokovania o pristúpení s Tureckom začnú v priebehu tohto roku bez ohľadu na hlasovanie, trh sám posilnil. Naše portfólio výrazne vzrástlo, k čomu viedli akcie ako Aksigorta a Arcelik.

Portfólio takisto profitovalo z preváženej pozície v Brazílii, kde oživenie dopytu spotrebiteľov je naďalej výrazné a zdá sa, že úrokové sadzby sa dostávajú na svoje maximá. Takisto posilnili aj naše brazílske akcie, čiastočne aj z dôvodu, že máme vysoký podiel v Petrobras. Dlhodobá podvážená pozícia v Južnej Afrike tiež bola v máji pomocou, lebo silnejúci dolár a klesajúci rand poznamenal mnoho akcií banky a spotrebiteľov. Zatiaľ naše podiely voči ťažobným spoločnostiam profitovali z podpory nižších výrobných nákladov v miestnej mene v pomere k objemu výnosov v US dolároch.

Vo všeobecnosti výkonnosť čiastočne poznamenala prevážená pozícia v Thajsku, ktoré bojuje s dôsledkami tsunami. Predpovede pomalšieho ekonomického rastu boli tento mesiac aj pre trhy ťažkou ranou, hoci sa naďalej optimisticky pozeráme na plány vlády vo veľkom investovať do projektov na infraštruktúru, ktoré by mali posilniť oživenie. Medzitým krátky rozmach technologických akcií v Južnej Kórei tiež poznamenal výkonnosť.

Celkove sa stále priaznivo pozeráme na túto triedu aktív. Pretrvávajúci vysoký dopyt v Spojených štátoch spolu s relatívne podporujúcou globálnou fiškálnou politikou bola dlho ideálnou kombináciou k nadpriemernej výkonnosti.