Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
Október 2004

Na globálnych trhoch pokračovala nepredvídateľná obchodná situácia, ako USA sa zaoberalo prezidentskými voľbami. Ako váha krajiny tak isto aj bezpečný výber rozhodnutia pozitívne prispel výkonnosti portfólia.

V Ázii sa naďalej pozornosť zameriavala na Čínu. Po prvý krát po deviatich rokoch Ľudová banka Číny zvýšila v októbri úrokové sadzby. To malo podstatný vplyv na komodity, ktoré sa vypredali z dôvodu obáv, že vyššie úrokové sadzby by viedli k spomaleniu čínskeho hospodárstva a k potlačeniu dopytu po oceli, hliníku, železnej rude a medi.

Výborné makroekonomické ukazovatele prospeli mnohým trhom južnej Ameriky. Brazília zaznamenala zlepšenie spotrebiteľskej nálady, priemyselnej výroby, inflácie a úrovne nezamestnanosti. To viedlo trh podstatne vyššie v kombinácii s vyhliadkami vyšších výnosov z akcií súvisiacich so spotrebou. Hoci ceny za ropu ostali vysoké, ruský trh naďalej obchoduje v rozpätí, kde zavážila iba pretrvávajúca neistota v afére Yukos.

Neuspokojivé výsledky sa objavili u firiem z rozvitých trhov, myslíme si, že akcie na rozvíjajúcich sa trhoch budú naďalej prinášať prospech globálnym investorom. Silné domáce hospodárstvo, diverzifikácia dolára, výrazne potlačený dopyt, nízka dlhodobá korelácia s rozvitými trhmi a atraktívne zhodnotenie by malo umožniť akciám z rozvíjajúcich sa trhov naďalej podávať vyššiu výkonnosť ako protihráči z rozvinutých trhov.