Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
August 2004

Globálne trhy v prvej polovici augusta odpredávali, z dôvodu slabnúcich šancí výnosov, strachu z teroristov a vyhliadok hospodárstva USA a potom v posledných dvoch týždňoch výrazne oživil. Rozvíjajúce sa trhy výkonnosťou opäť predstihli rozvinuté trhy, lebo riziko výrazne vyšších úrokových sadzieb v Spojených štátoch ustúpilo.

V Ázii napriek pretrvávajúcich znakov spomaľovania v Číne, ekonomická štatistika naďalej robí dojem. Kórea, Thajsko a Malajzia vykazujú vysoké čísla v maloobchodných tržbách a v priemyselnej výrobe. Držíme si pozíciu, aby sme využili výhodu oživenia spotreby v Kórei a v celom regióne, okrem Číny, kde spomaľujúce hospodárstvo bude mať vplyv na zisky podnikov.

Rozvíjajúce sa trhy v južnej Amerike so slabou výkonnosťou až do apríla, ako región prekonali ostatné rozvíjajúce sa trhy už štvrtý mesiac po sebe. Stále máme pozitívny pohľad na Brazíliu a Čile, lebo možnosti rastu a zhodnotenie je naďalej na veľmi lákavej úrovni.

Myslíme si, že v Rusku sa situácia v podniku Yukos sa ukľudní a silný potenciál hospodárstva, kde 50% vývozu súvisí s ropou, sa začne prejavovať až zo strednodobého pohľadu.

Keďže riziko zvýšenia úrokových sadzieb podstatne pokleslo, myslíme si, že rozvíjajúce sa trhy budú naďalej dosahovať svoju nedávnu vysokú relatívnu výkonnosť. Silné domáce hospodárstvo, výrazne potláčaný dopyt, slabý dlhodobý vzájomný vzťah s rozvinutým trhmi, zaujímavé zhodnotenie a podniky, ktoré pracujú na týchto trhoch, ostávajú naďalej lákavou dlhodobou investíciou.