Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
Júl 2004

Z dôvodu poklesu na svetových trhoch, rozvíjajúce sa trhy priniesli dosť odchýlne výsledky. Zatiaľ čo akcie z Brazílie, Turecka a Indonézie rástli, trhy šli nadol v Kórei, Rusku a v Izraeli.

V Ázii vyhliadky výnosov z technologických akcií sa zmenšili, lebo analytici začali predpovedať na rok 2005 veľké spomalenie výnosov v celom odvetví. Dlhotrvajúce podozrenie o aktuálnych vyhliadkach v odvetví technológie nás držalo na podvážených pozíciách na trhu ako je Thajsko a to minulý mesiac výrazne pomohlo výkonnosti. Medzi ázijskými trhmi s najlepšou výkonnosťou bola Indonézia a India, z dôvodu silného oživenia domáceho dopytu.

Rusko dominovalo správy medzi správami z východnej Európy, a ropný gigant, Yukos naďalej dominoval v správach z Ruska. Naďalej si myslíme, že Yukos je ojedinelý prípad a pokladáme celý trh za zaujímavý, tak ako z hľadiska zhodnotenia ako aj vyhliadok rastu.

Južná Amerika ako región pridala na sile, popri väčšom optimizme z Brazílie a Čile. Brazílske hospodárstvo zaznamenalo v júli sľubné ekonomické výsledky hlavne vďaka silnej spotreby spotrebiteľov. Obrat v Čile naďalej závisí od stabilnej ceny za meď, ale to je z nášho pohľadu dosť pravdepodobné.

Rozvíjajúce sa trhy väčšinou dostávajú pod tlak pri rastúcich úrokových sadzbách vo svete, ale myslíme si, že pri mnohých zaujímavých akciách teraz ceny vysoko rastú. Mnoho spoločností je stále v priaznivej pozícii pri pokračujúcom oživovaní v Spojených štátoch, Európe a Japonsku a celkové zhodnotenie akcií je naďalej atraktívne.