Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
Apríl 2004

V Ázii indické akcie najväčším podielom prispeli výkonnosti, keď 620 miliónov voličov tejto krajiny prišlo pravdepodobne podporiť hospodárske reformy. Ale úsilie zo strany čínskej vlády schladiť inflačné tlaky potvrdili naše obavy, že čínske akcie môžu zažiť oveľa nestálejšie obdobie. Podvážená pozícia nás dostala do dobrej situácie, lebo predstavitelia nariadili bankám obmedziť úverovanie a akcie poklesli.

Akcie z južnej Ameriky zvlášť negatívne boli ovplyvnené tým, že rast USA bol príliš slabý na to, aby potiahol aj živoriace mexické hospodárstvo, kým obavy zo zvýšených úrokových sadzieb vrhli pochybnosti na vyhliadky vysoko zadlženej Brazílie. Ale pri Brazílii ostávame optimisti. Brazília má veľký fiškálny prebytok a takisto aj prebytok na bežnom účte a reálne domáce úrokové sadzby sú najnižšie za posledné desaťročie. Uvedená kombinácia by mohla byť východiskovým bodom k výraznému oživeniu neskôr v priebehu roka.

V apríli maďarské, poľské a české trhy zaznamenali pokles z dôvodu obáv, že naďalej stoja pred bolestivou reštrukturalizáciou verejných financií, predtým než si budú môcť dovoliť zaviesť euro. V Rusku trh poklesol, keď nervózny investori reagovali na titulky o ďalších problémoch s privatizáciou veľkej sibírskej elektrárne a správach z čerstvého vyšetrovania hlavného vlastníka spoločnosti Norilsk Nickel.

Napriek väčšej celosvetovej neistote si myslíme, že akcie rozvíjajúcich sa trhov predstavujú lákavú investíciu.