Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
Marec 2004

Rozvíjajúce sa trhy v prvom štvrťroku roka 2004 naďalej podávali nadpriemernú výkonnosť v porovnaní so svojimi rozvinutými proťajškami.

Najvyššie výnosy pochádzajú z rozvíjajúcej sa Európy, kde vysoké ceny za ropu a opätovné zvolenie Vladimíra Putina posunuli ruské akcie nahor. Stredná Európa ďalej profitovala z oživenia dopytu po exporte, ktoré spôsobilo silné oživenie akcií v Maďarsku a takisto aj v Českej republike. Inflácia a úrokové sadzby v Turecku ďalej klesali. Pokrok vo vyriešení Cypru posilnil vyhliadky Turecka v rokovaniach o prístupe do EÚ.

Z južnej Ameriky bolo najsilnejším veľkým trhom Mexiko, keďže hospodárstvo začalo vykazovať nové znaky životaschopnosti. Brazília poškodila výkonnosti portfólia, keď poradcovia prezidenta Lulu sa usilovali potlačiť vyšetrovanie korupcie a centrálna banka spomalila rýchlosť znižovania úrokových sadzieb. Ale naďalej si myslíme, že väčšie oživenie brazílskeho hospodárstva sa ešte musí odzrkadliť na cenách mnohých akcií. Výrazne podváženú pozíciu sme mali na tchajwanskom akciovom trhu z dôvodu obáv o politické a ekonomické vyhliadky. Kým indické akcie zaznamenali sklamanie z výkonnosti, stále hľadáme podniky s dobrými vyhliadkami k rastu a lákavým zhodnotením.

V porovnaní s 90-tymi rokmi väčšina rozvíjajúcich sa trhov teraz profituje z lepšieho riadenia hospodárstva, lepšej fiškálnej situácie a lepším výsledkom obchodu. Myslíme si, že to im umožňuje lepšie profitovať z globálneho ekonomického oživenia a môže byť lepšou ochranou proti otrasom, ktoré sa môžu v budúcnosti vyskytnúť.