Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
Január 2004

Rozvíjajúce sa akciové trhy začali tento rok pozitívne a január skončil so ziskami.

Hlavné dôvody, prečo portfólio malo v januári relatívne slabú výkonnosť, boli dva. Po prvé, dva trhy s najlepšou výkonnosťou v roku 2003, Brazília a Turecko, boli v prvom mesiaci roka 2004 slabé. Máme preváženú pozíciu ako v Brazílii a tak aj v Turecku a toto dočasné oslabenie na trhu považujeme za momentálnu pauzu.

V Kórei máme podváženú pozíciu v Samsung Electronics, tejto spoločnosti sa v januári výrazne darilo, čo negatívne ovplyvnilo našu relatívnu výkonnosť v porovnaní s indexom benčmarku.

Rozmiestnenie portfólia v tomto roku je zatiaľ podobne ako bolo v roku 2003. Máme preváženú pozíciu v Indii, Brazílii a Turecku, lebo sme optimisti v podkladových základoch týchto krajín. Máme podváženú pozíciu v Mexiku, Južnej Afrike, Číne a Južnej Kórei. Myslíme si, že Mexiko a Južná Afrika nie sú až tak zaujímavé ako iné rozvíjajúce sa trhy, lebo ich hospodárstvo nie je tak konkurencieschopné a reformy štruktúry neboli až také prospešné. Máme podváženú pozíciu v Číne a Kórei, hlavne v niektorých veľkých podieloch v indexe ako je China Mobile a Samsung Eletronics.

Z hľadiska umiestnenia odvetví, portfólio má preváženú pozíciu v energii, financiách a podváženú pozíciu v technológiách. Myslíme si, že energia by mala naďalej podávať dobrú výkonnosť, za predpokladu nedostatočnej kapacity v nepriamo súvisiacich odvetviach priemyslu a vyhliadok veľkej ponuky a dopytu po rope a plyne. Finančné akcie na rozvíjajúcich sa trhoch by mali mať dobrú výkonnosť, lebo kvalita aktív sa zlepšuje a rast úverov sa zrýchľuje.