Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
Október 2003

Rozširujúci sa optimizmus z ekonomického oživenia na celom svete poháňalo v októbri pokračujúce oživenie na rozvíjajúcich sa trhoch. Najsilnejším trhom v Ázii bol Hongkong a Čína, na ktorých domáce hospodárstvo bolo motorom oživenia v regióne. Keď sa vyhliadky na väčší export do USA zlepšili, tak akciový trh Južnej Kórey tiež zaznamenal solídnu výkonnosť. V Indii, kde si držíme preváženú pozíciu, domáci hospodársky dopyt a makroekonomické reformy posilnili na mesiac akcie.

V rozvíjajúcej sa Európe, po zadržaní generálneho riaditeľa ruskej najväčšej ropnej spoločnosti Yukos, trhy na záver mesiaca poklesli. Ale nevidíme žiaden zásadný dôvod prečo by výrazný prebytok na bežnom účte a veľké kapitálové toky nemal podporiť pokračujúce oživenie hospodárstva v Rusku. V Južnej Amerike, po troch rokoch ťažkopádnych rokoch, klesajúca inflácia v Brazílii a úrokové sadzby začali obdobie silného vzrastu domáceho dopytu. Taktiež sme pozitívne naladení na oživenie hospodárstva v Čile, ktoré ťahá hlavne domáci dopyt a čiastočne aj dopyt po medi, ktorý vzrástol na celom svete a tá predstavuje najväčší objem vývozu tohto štátu. V Mexiku hospodárstvo silne závisí na oživení dopytu priemyslu v Spojených štátoch.

Celkove sme stále optimistami pri pohľade na rozvíjajúce sa trhy v budúcom roku. Zhodnotenie je vysoko pod nominálnu hodnotu v porovnaní s rozvinutými trhmi a vyhliadky rastu sú ďaleko iné než to, čo sa očakáva v Spojených štátoch alebo v Európe.