Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
August 2003

Ako akciové trhy aj v auguste zažívali letný nárast, rozvíjajúce sa trhy naďalej mali nadpriemernú výkonnosť. Najlepší výkon v Ázii mal indický trh. Sme naďalej optimistami pri indických akciách, lebo reformy indickej vlády stále podporuje silný domáci dopyt a znižujúce sa úrokové sadzby. V Číne naše portfólio profitovalo hlavne z angažovanosti z akcií v surovinách (meď, uhlie a ropa) a dopyt po priemysle a stavebníctve bol stále veľký. Ukázalo sa, že náš opatrný postoj k Južnej Kórei pomohol, lebo spomaľujúci sa ekonomický rast a nepokoj v priemysle oslabil váhu výkonnosti akcií.

Vo východnej Európe ruský trh, po zatknutí vlastníka ropnej spoločnosti Yukos Oil, sa rýchlo oživil a dosiahol nové výšky, keď vláda oznámila, že priemyselná výroba sa zrejme zrýchlila skoro na 7%. V Poľsku takmer rok znižovania úrokových sadzieb priniesol znaky oživenia a ťahal trh hore. Avšak po teroristických útokoch v Izraeli, trh výrazne zaostával za regiónom.

V Brazílii sa ďalej oslabovalo očakávanie inflácie a prezident Lula urobil výrazný pokrok v hostórii daňových reforiem a reforiem sociálneho zabezpečenia. Na druhej strane počiatočné príznaky oživenia v Spojených štátoch sa musia presunúť aj do Mexika. Naďalej pochybujeme, že zásadné reformy, ktoré sľubujú najvýznamnejšie politické strany, budú stačiť na to, aby sa tu naštartoval rast.