Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
Február 2006

Po silnom januárovom rozbehnutí akcie z rozvíjajúcich sa trhov a z rozvinutých trhov spravili vo februári miernu korekciu, aby sa za mesiac spamätali z celkove nezmeneného stavu.

V zmiešanom mesiaci výkonnosť Fondu z rozvíjajúcich sa akciových trhov pochádzala viac z dobrého výberu akcií ako z dobrého prehodnotenia štátov. V Južnej Afrike, kde trh počas tohto obdobia poklesol, naša pozícia voči maloobchodnému predajcovi nábytku Elerine Holdings sa zhodnotila, lebo spotrebitelia začali využívať výhody väčších spotrebných úverov a klesajúcich sadzieb daní. Okrem toho plány vlády na výrazné investície do infraštruktúry posilnili vyhliadky stavebného giganta Aveng, ktorý zaznamenal posilnenie akcií. Podobná situácia bola aj v Brazílii, kde trh posilnil a podiel portfólia voči maloobchodnému predajcovi Lojas Renner vyletel prudko hore, čo spôsobili plány na rozšírenie svojej siete, aby zabezpečil požiadavky spotreby strednej triedy v krajine. Klesajúce úrokové sadzby a rastúce príjmy posilnili našu pozíciu voči stavebnej a správcovskej spoločnosti Cyrela Brazil Realty.

Naše nastavenie v Rusku oslabilo potenciálne výsledky, kde sme zaznamenali rast odvetvia plynárenstva a energetiky, ktoré zapríčinili reči, že Putin uprednostní reštrukturalizáciu priemyslu, ktorý by mohol prilákať mimoriadne potrebné investície v nových objemoch. V Taiwane nás zase ovplyvnil výber akcií spomedzi technologických firiem, lebo nervozita z výsledkov spoločnosti Intel postihla také spoločnosti ako je Taiwanská spoločnosť na výrobu polovodičov, ktorá zaznamenala prepad svojich akcií.

Celkove sa optimisticky pozeráme na rozvíjajúce sa trhy, ktoré naďalej ponúkajú lepší rast ziskov pri nižšom zhodnotení a poklese úrovne rizika. Prirodzene táto trieda aktív ostane citlivá voči nervozite zo sprísňujúcich sa úrokových sadzieb. Myslíme si, že inflačný tlak by mal byť slabý a zabezpečí týmto trhom väčšiu likviditu.