Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
November 2008

Novo vznikajúce európske akcie v priebehu novembra naďalej klesali. MSCI EMEA Index klesol na 5 ročné minimum predtým, než mierne ožil. Región, najmä Rusko, utrpel v predchádzajúcich týždňoch globálnym oddĺžením a nestálou náladou investorov. Záchranné balíčky a krátenia úrokových sadzieb centrálnej banky pomohli trhom k malému zotaveniu ku koncu mesiaca.

Pioneer Funds – Emerging Europe and Mediterranean Equity stratil pozíciu voči svojmu benchmarku v priebehu novembra. Portfólio utrpelo kvôli preváženiu na ruskom trhu, ktorý výrazne klesol. Ruské ropné spoločnosti ako Gazprom, Lukoil a Rosneft boli hlavným zdrojom podvýkonnosti. Spoločnosti vykázali nižšie zisky a klesli v príjmoch hlavne kvôli klesajúcim cenám ropy a slabnúcemu exportu. Naše preváženie v priemysle tiež ubralo z výkonnosti, nakoľko mimo benchmarkové podiely ako je Orascom utrpeli. Orascom Constructions, najväčší egyptský staviteľ, vykázal zisk 3. štvrťroka začiatkom tohto mesiaca, ktorý nesplnil odhady analytikov. Naše preváženie v tovaroch krátkodobej spotreby tiež utrpelo, lebo podiely ako Synergy, destilka ruskej vodky a Pyaterochka, ruský maloobchodník, ustúpili.

Spojenie dobrého výberu akcií, najmä v Poľsku a relatívneho podváženia v sektore materiálov pomohlo trochu vyvážiť slabú výkonnosť. Naša pozícia v EuroCash, poľskom prevádzkovateľovi obchodov cash and carry, prispela pozitívne po zverejnení vyšších výnosov na akciu pre 3. štvrťrok. Náš podiel v izraelskej firme Teva Pharmaceuticals podal tiež dobrý výkon vďaka +21% zvýšeniu čistého zisku v 3. štvrťroku, čo sa dá pripísať zvýšenému predaju liekov proti skleróze multiplex.

Stále považujeme Rusko za dobre umiestnené, aby odolalo súčasnej kríze, ale zatiaľ si ponecháme svoje investície sústredené na sektory plynu a ropy, ktoré budú profitovať z liberalizácie cien a nižšieho zdanenia. Ostávame obozretní na tureckom trhu napriek veľmi atraktívnym hodnoteniam, lebo očakávame revidovania výnosov smerom dolu kvôli prísnej monetárnej politike. Celkovo sú hodnotenia atraktívne v novo vznikajúcej Európe a už vidíme isté zotavenie trhu.